Mēs piegādāsim Jūsu preci jebkurā pasaules valstī. Bezmaksas piegāde visā Eiropā. Ārpus EU - 5€ par pasūtījumu.

Preces un pasūtījuma sagatavošana un tā piegādes laiks no izsūtīšanas brīža var aizņemt dažas darba dienas, atkarībā no jūsu atrašanās vietas:

Latvijā 5-14 darba dienas.

Visā Eiropā 5-17 darba dienas.

Ārpus Eiropas saviienības 5-21 darba diena

un visā Eiropā -  5-14 darba dienas.
Pārējā pasaule - 7-20 darba dienas.

Latvijas teritorijā piegāde tiek veikta ar - Latvijas Pasta starpniecību vai DHL express pastu.

Latvian.lv Piegādes noteikumi:

  • Preces piegādes (izsniegšanas) brīdī ir jāveic preces ārējā iepakojuma izvērtēšana preces piegādātāja (izsniedzēja) klātbūtnē.
  • Parakstoties uz preces piegādātāja (izsniedzēja) skanēšanas ierīces un/vai līguma un/vai akta preces saņēmējam ir jāapliecina, ka prece piegādāta ar nebojātu ārējo iepakojumu.
  • Ja preces saņēmējs būs norādījis uz ārējā iepakojuma bojājumu, piegādātājs (izsniedzējs) piegādes (izsniegšanas) brīdī sastādīs bojājumu aktu un, piegādātās preces bojājumu fakts konstatēšanas brīdī saņēmēja klātbūtnē tiks novērtēts, kā arī uzreiz tiks pārbaudīts, vai ir bojāts arī sūtījuma saturs. Iegūtā informācija tiks atzīmēta bojājumu aktā.
  • Ja preces saņēmējs preces piegādes (izsniegšanas) brīdī nebūs novērtējis preces un tās iesaiņojuma ārējo izskatu, bet būs parakstījies par preces kvalitatīvu piegādi, vēlāk iesniegtās preces iepakojuma un /vai satura bojājumu fotogrāfijas netiks uzskatītas par pietiekamu pierādījumu pamatu tam, ka bojājums radies piegādātāja (izsniedzēja) apstrādes laikā un piegādātāja (izsniedzēja) atbildība netiks tik viennozīmīgi akceptēta.

 

Doties uz augšu